Jak działają elektrozawory do zraszaczy?

Lista możliwych przyczyn nieprawidłowego działania elektrozaworu jest długa. Znajdziemy na niej między innymi prawidłowość zainstalowania. Strzałka, która wskazuje kierunek przepływu jest wyraźnie zaznaczona na korpusie elektrozaworu. Kolejny ważny aspekt to oring pod cewką. Należy odkręcić cewkę i upewnić się, czy gumowy oring jest właściwie zamocowany. Jeżeli elektrozawór nie otwiera się, problemem może być brud albo żwir.

Prawidłowe działanie elektrozaworów do zraszaczy

elektrozawór do zraszaczyJeżeli do zaworu dostaje się zanieczyszczenie, w czasie wymiany albo prac na linii można to łatwo naprawić, poprzez usunięcie śruby odpowietrzającej, co umożliwi przepłukanie. Jednocześnie możliwe jest ręczne włączenie zaworu w sterowniku, co także spowoduje usunięcie wszelkich zanieczyszczeń. Nie należy natomiast używać smaru, gdyż powoduje on przyciąganie zanieczyszczeń oraz przekłada się na kolejne problemy. Warto dowiedzieć się dokładnie w jaki sposób działa elektrozawór do zraszaczy. Jeśli pojawiają się problemy w działaniu, warto też sprawdzić czy regulator przepływu jest prawidłowo ustawiony. Niektóre zawory mają kontrolę przepływu, która jest używana w celu kontrolowania przepływu albo objętości wody. Jeżeli zostanie przykręcona, powoduje ograniczenie, dlatego warto upewnić się, czy jest dobrze ustawiony. Problemem mogą być również wewnętrzne elementy zaworu elektromagnetycznego.

Występowanie usterek w produkcji zaworów elektromagnetycznych jest rzadkie. Zazwyczaj, jeżeli zawór pracuje gdy otwieramy go ręcznie, to oznacza, iż jego elementy wewnętrzne są w dobrym stanie. Należy więc sprawdzić, czy cewka się nie spaliła. Wiele przewodników z zakresu obsługi kontrolera zawiera przydatne informacje dotyczące wykrywania występujących nieprawidłowości i sposobu poradzenia sobie z nimi. W razie dodatkowej pomocy można też skorzystać z serwisu.