You are currently viewing Jak sprawdzić stan instalacji elektrycznej?

Jak sprawdzić stan instalacji elektrycznej?

Podczas modernizacji parku technologicznego czy wymiany maszyn konieczne jest dostosowanie obwodów zasilania do charakterystyki nowych urządzeń. Jest to bardzo ważne szczególnie w przypadku zakładów przemysłowych, gdzie ze względu na optymalizację oraz zmniejszenie zużycia mediów konieczne jest wdrażanie coraz to nowych inwestycji. Dobrze to widać szczególnie na terenie większych miast, gdzie usytuowane są siedziby krajowych oraz międzynarodowych firm.

Pomiar instalacji elektrycznych na terenie Wilanowa

pomiary elektryczne wilanówPrzykładem może być Warszawa, która ze względu na rozbudowaną infrastrukturę oraz dobre zaplecze techniczne czy logistyczne jest popularnym miejscem do lokowania środków. W niektórych jej dzielnicach takich jak chociażby Wilanów realizowanych jest obecnie wiele inwestycji mających na celu poprawę rentowności działalności poszczególnych przedsiębiorstw. W tym celu często modyfikowany jest park maszynowy co wymusza na zarządcach wykonanie dodatkowych testów oraz pomiarów. Koniecznym jest bowiem zapewnienie poprawności funkcjonowania oraz bezpieczeństwa działania nowych maszyn. W tym celu wykonuje się pomiary elektryczne wilanów, które w fazie eksploatacji pozwalają na ocenę: stanu rezystancji izolacji, ciągłości przewodów ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, działania urządzeń różnicowoprądowych, impedancji zwarcia czy rezystancji uziemień. Niemniej jednak możliwe jest również sprawdzenie sprzętu przed oddaniem go do użytku.

W takim przypadku sprawdzane jest jego poprawne dobranie, zamontowanie zgodne z dokumentacją, sposób wykonania zabezpieczeń, działanie sygnalizacji czy sprawdzenie funkcjonalności działania. Wszystkie te czynności powinny być realizowane przez przedsiębiorstwa specjalizujące się w tym obszarze. Tylko w ten sposób zleceniodawca ma pewność, że wszystkie operacje zostaną wykonane zgodnie ze sztuką a wyniki testów będą wiarygodne.