bramy

Polecana brama przeciwpożarowa

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w zakładzie zajmującym się obróbką łatwopalnych chemikaliów musiały stać na najwyższym poziomie, więc mogliśmy się poszczycić jednym z najlepszych planów przeciwpożarowych w ogóle. Doskonałe zraszacze i system odciągowy bardzo szybko neutralizowały większość ognisk pożarowych, podobnie jak nowoczesne rolety, oddzielające miejsce pożaru od reszty zakładu.

Najtrwalsze bramy przeciwpożarowe do zakładu pracy

bramy

Te ostatnie są zdecydowanie przydatnym elementem systemu przeciwpożarowego, gdyż na terenie naszego zakładu znajdują się stanowiska pracy, na których wykorzystywane są materiały silnie łatwopalne, które mogą być źródłem nowego ogniska pożarowego, jeśli nie zostaną poprawnie oddzielone od całej reszty zakładu, zwłaszcza od miejsc w których wybuchły ogniska pożaru. W każdym budynku czy hali jest więc obecna brama ppoż, wykonana ze stopu stali nie przepuszczającego energii cieplnej, oraz niepodatnego na wysokie temperatury czy wpływ chemikaliów. Taka brama normalnie jest otwarta, i nie wpływa na ruch osobowy poza momentami w których ogłoszony jest alarm pożarowy. W momencie ogłoszenia alarmu, brama opuszczana jest w dół, i całkowicie oddziela strefę zagrożenia od pozostałych części zakładu. Takie same bramy są zamontowane również w korytarzach hal oraz budynków użytkowych, i spełniają tam dokładnie takie samo zadanie.

Bramy te nie przepuszczają również dymu, i są uszczelnione tak, by żadna szkodliwa substancja nie przedostawała się z miejsca zagrożenia do strefy w której potencjalnie mogą znajdować się osoby ewakuowane lub ewakuujące się. Bramy są stale podłączone do zakładowego systemu pożarowego i alarmowego, więc działają całkowicie samoczynnie. Można je jednak otwierać czy zamykać ręcznie

Więcej na: https://fortaxa.pl/