Recykling tworzyw jak nakłonić do tego ludność

Recykling tworzyw, pod pojęciem kryje się odzyskiwanie surowców, poprzez ponowne przetworzenie odpadów na produkty, materiały bądź substancje. Niektóre kraje, aby zachęcić społeczeństwo do sumiennego selekcjonowania śmieci, wprowadziły system płatności za butelki plastikowe lub szklane, każdych rozmiarów. Przykładem mogą być Niemcy, którzy taką politykę prowadzą od lat. Nie tylko sprzyja to środowisku, ale także znacznie zmniejsza zaśmiecanie tymi materiałami obszarów kraju. Taka polityka może być tylko godna polecenia.